zaklackać

zaklackać (sie) – zaklaskać (pol.)

bezokolicznikzaklackać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaklackōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaklackosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaklacko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaklackōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaklackocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaklackajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaklackoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaklackoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaklackoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaklackali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaklackaliście; żeście zaklackali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaklackali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaklackała żech; zaklackałach; żech zaklackała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaklackała żeś; zaklackałaś; żeś zaklackała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaklackała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaklackały my; my zaklackały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaklackałyście; żeście zaklackały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaklackały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaklackało żech; żech zaklackało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaklackało żeś; żeś zaklackało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaklackało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaklackoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaklackoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaklackoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaklackali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaklackali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaklackali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaklackała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaklackała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaklackała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaklackały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaklackały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaklackały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaklackało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaklackało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaklackało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaklackej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaklacko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaklackejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaklackajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaklackoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaklackoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaklackoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaklackali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaklackali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaklackali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaklackała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaklackała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaklackała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaklackały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaklackały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaklackały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaklackało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaklackało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaklackało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaklackoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaklackoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaklackoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaklackali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaklackali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaklackali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaklackała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaklackała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaklackała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaklackały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaklackały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaklackały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaklackało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaklackało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaklackało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaklackany
rzeczownik odczasown.zaklackani
Rybnik

 

Ludzie mu zaklackali, tōż zaśpiywoł roz jeszcze.

Jak zaklackōm, to ty wleziesz do izby.

Zaklackoł żech, tōż szpoki ufurgły, ale zarozki były nazod.

Podej dalij…