zakludzać

zakludzać (sie) – zaprowadzać (pol.)

bezokolicznikzakludzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zakludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zakludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zakludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zakludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zakludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zakludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zakludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zakludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zakludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zakludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zakludzaliście; żeście zakludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zakludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zakludzała żech; zakludzałach; żech zakludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zakludzała żeś; zakludzałaś; żeś zakludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zakludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zakludzały my; my zakludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zakludzałyście; żeście zakludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zakludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zakludzało żech; żech zakludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zakludzało żeś; żeś zakludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zakludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zakludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zakludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zakludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zakludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zakludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zakludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zakludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zakludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zakludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zakludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zakludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zakludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zakludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zakludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zakludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zakludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zakludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zakludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zakludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zakludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zakludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zakludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zakludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zakludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zakludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zakludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zakludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zakludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. zakludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zakludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zakludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zakludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zakludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zakludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zakludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zakludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zakludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zakludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zakludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zakludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zakludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zakludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zakludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zakludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zakludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zakludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zakludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zakludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zakludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zakludzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zakludzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zakludzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zakludzali; bydymy zakludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zakludzali; bydziecie zakludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zakludzali; bydōm zakludzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zakludzała; byda zakludzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zakludzała; bydziesz zakludzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zakludzała; bydzie zakludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zakludzały; bydymy zakludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zakludzały; bydziecie zakludzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zakludzały; bydōm zakludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zakludzało; byda zakludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zakludzało; bydziesz zakludzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zakludzało; bydzie zakludzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzakludzany
rzeczownik odczasown.zakludzani
Rybnik

 

Ôjce robiōm, tōż starzik zakludzo dziecka do szkoły.

Jo dziynnie zakludzōm krowy na łōnka, a baba skludzo ich we wieczōr do chlywa.

Podej dalij…