zakopać

zakopać (sie) – zakopać (pol.)

bezokolicznikzakopać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zakopia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zakopiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zakopie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zakopiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zakopiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zakopiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zakopoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zakopoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zakopoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zakopali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zakopaliście; żeście zakopali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zakopali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zakopała żech; zakopałach; żech zakopała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zakopała żeś; zakopałaś; żeś zakopała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zakopała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zakopały my; my zakopały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zakopałyście; żeście zakopały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zakopały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zakopało żech; żech zakopało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zakopało żeś; żeś zakopało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zakopało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zakopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zakopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zakopoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zakopali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zakopali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zakopali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zakopała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zakopała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zakopała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zakopały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zakopały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zakopały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zakopało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zakopało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zakopało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zakopej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zakopie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zakopejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zakopiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zkaopoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zakopoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zakopoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zakopali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zakopali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zakopali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zakopała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zakopała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zakopała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zakopały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zakopały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zakopały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zakopało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zakopało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zakopało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zakopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zakopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zakopoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zakopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zakopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zakopali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zakopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zakopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zakopała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zakopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zakopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zakopały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zakopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zakopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zakopało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzakopany
rzeczownik odczasown.zakopani
Rybnik

 

Wejź łopata a zakopej tgo kota zatym dziecka niy widzōm.

Pōdź pociś Wicynta bo sie bezmała zakopoł kajś we zumiyntach.

Zarozki położymy sam tyn kabel a bydziecie mōgli zakopać ta dziura.

Podej dalij…