zakopować

zakopować (sie) – zakopywać (pol.)

bezokolicznikzakopować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zakopuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zakopujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zakopuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zakopujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zakopujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zakopujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zakopowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zakopowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zakopowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zakopowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zakopowaliście; żeście zakopowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zakopowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zakopowała żech; zakopowałach; żech zakopowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zakopowała żeś; zakopowałaś; żeś zakopowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zakopowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zakopowały my; my zakopowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zakopowałyście; żeście zakopowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zakopowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zakopowało żech; żech zakopowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zakopowało żeś; żeś zakopowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zakopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zakopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zakopowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zakopowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zakopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zakopowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zakopowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zakopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zakopowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zakopowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zakopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zakopowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zakopowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zakopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zakopowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zakopowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zakopuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zakapuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zakopujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zakopujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zakopowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zakopowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zakopowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zakopowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zakopowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zakopowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zakopowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zakopowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zakopowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zakopowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zakopowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zakopowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zakopowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zakopowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zakopowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zakopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zakopowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zakopowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zakopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zakopowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zakopowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zakopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zakopowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zakopowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zakopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zakopowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zakopowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zakopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zakopowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zakopowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zakopowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zakopowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zakopowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zakopowali; bydymy zakopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zakopowali; bydziecie zakopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zakopowali; bydōm zakopować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zakopowała; byda zakopować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zakopowała; bydziesz zakopować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zakopowała; bydzie zakopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zakopowały; bydymy zakopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zakopowały; bydziecie zakopować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zakopowały; bydōm zakopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zakopowało; byda zakopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zakopowało; bydziesz zakopować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zakopowało; bydzie zakopować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzakopowany
rzeczownik odczasown.zakopowani
Rybnik

 

Ty to sam jeszcze poszwajsuj, a jo już byda z drugij strōny zakopowoł ta dziura.

Zarozki bydymy zakopować ta dziura, tōż bydzie szło przejechać drōgōm.

Już zakopujōm dziura, tōż możno hned puszczōm ta woda.

Podej dalij…