zakozać

zakozać (sie) – zakazać (pol.)

bezokolicznikzakozać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zakoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zakożesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zakoże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zakożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zakożecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zakożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zakozoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zakozoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zakozoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zakozali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zakozaliście; żeście zakozali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zakozali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zakozała żech; zakozałach; żech zakozała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zakozała żeś; zakozałaś; żeś zakozała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zakozała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zakozały my; my zakozały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zakozałyście; żeście zakozały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zakozały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zakozało żech; żech zakozało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zakozało żeś; żeś zakozało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zakozało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zakozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zakozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zakozoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zakozali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zakozali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zakozali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zakozała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zakozała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zakozała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zakozały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zakozały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zakozały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zakozało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zakozało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zakozało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zakoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zakoże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zakożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zakożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zakozoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zakozoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zakozoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zakozali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zakozali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zakozali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zakozała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zakozała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zakozała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zakozały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zakozały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zakozały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zakozało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zakozało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zakozało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zakozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zakozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zakozoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zakozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zakozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zakozali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zakozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zakozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zakozała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zakozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zakozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zakozały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zakozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zakozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zakozało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzakozany
rzeczownik odczasown.zakozani
Rybnik

 

Bezmała ta woda sam je jakoś zmazano, bezto zakozali sie sam kōmpać.

Mama zakozała mi chodzić z tobōm na muzyki.

Bezmała hned zakożōm hajcować mułym we piecach.

 

Podej dalij…