zamarznyć

zamarznyć (sie) – zamarznąć (pol.)

bezokolicznikzamarznyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zamarzna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zamarzniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zamarznie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zamarznymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zamarzniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zamarznōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zamorz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zamorz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zamorz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zamarzli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zamarzliście; żeście zamarzli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zamarzli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zamarzła żech; zamarzłach; żech zamarzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zamarzła żeś; zamarzłaś; żeś zamarzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zamarzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zamarzły my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zamarzłyście; żeście zamarzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zamarzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zamarzło żech; żech zamarzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zamarzło żeś; żeś zamarzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zamarzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zamorz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zamorz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zamorz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zamarzli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zamarzli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zamarzli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zamarzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zamarzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zamarzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zamarzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zamarzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zamarzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zamarzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zamarzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zamarzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zamarznij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zamarznie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zamarznijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zamarznōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zamorz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zamorz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zamorz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zamarzli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zamarzli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zamarzli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zamarzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zamarzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zamarzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zamarzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zamarzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zamarzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zamarzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zamarzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zamarzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zamorz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zamorz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zamorz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmaarzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zamarzli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zamarzli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zamarzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zamarzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zamarzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zamarzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zamarzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zamarzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zamarzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zamarzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zamarzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzamarznyty
rzeczownik odczasown.zamarznyci
Rybnik

POL: zamarznąć, zmienić się w lód,  cz: zamar-znyć

 

Trza wziōnś tyn kibel z wodōm dudōm bo sam zamarznie, a go rozerwie.   (cz: zamar-znie)

Stow zamorz, tōż dziecka kełżōm tam na szlyńcuchach.   (cz: zamor-z)

Spōś woda ze trachtora, aż niy zamarznie, a niy rozerwie motora.   (cz: zamar-znie)

 

Podej dalij…