zankinać

zankinać (sie) – zamykać (pol.)

bezokolicznikzankinać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zankinōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zankinosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zankino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zankinōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zankinocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zankinajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zankinoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zankinoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zankinoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zankinali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zankinaliście; żeście zankinali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zankinali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zankinała żech; zankinałach; żech zankinała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zankinała żeś; zankinałaś; żeś zankinała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zankinała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zankinały my; my zankinały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zankinałyście; żeście zankinały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zankinały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zankinało żech; żech zankinało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zankinało żeś; żeś zankinało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zankinało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zankinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zankinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zankinoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zankinali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zankinali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zankinali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zankinała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zankinała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zankinała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zankinały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zankinały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zankinały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zankinało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zankinało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zankinało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zankinej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zankino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zankinejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zankinajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zankinoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zankinoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zankinoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zankinali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zankinali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zankinali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zankinała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zankinała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zankinała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zankinały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zankinały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zankinały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zankinało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zankinało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zankinało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zankinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zankinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zankinoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zankinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zankinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zankinali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zankinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zankinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zankinała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zankinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zankinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zankinały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zankinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zankinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zankinało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zankinoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zankinoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zankinoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zankinali; bydymy zankinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zankinali; bydziecie zankinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zankinali; bydōm zankinać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zankinała; byda zankinać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zankinała; bydziesz zankinać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zankinała; bydzie zankinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zankinały; bydymy zankinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zankinały; bydziecie zankinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zankinały; bydōm zankinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zankinało; byda zankinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zankinało; bydziesz zankinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zankinało; bydzie zankinać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzankinany
rzeczownik odczasown.zankinani
Rybnik

POL: zamykać drzwi, kłódkę na klucz.

 

Kaj sōm klucze? Kery wczora zankinoł ta kłodka?

Niy zankinej jeszcze, bo jo tam mōm cygarety w tej szopce.

Zankinej już ta szopka, yno dej pozōr, co dobrze ta kłodka zatrzaśniesz.

 

Podej dalij…