zanknyty

zanknyty  – zamknięty (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyzanknyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...zanknyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...zanknyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...zanknyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... zanknyci; zanknyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...zanknyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...zanknytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...zanknytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...zanknytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...zanknytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...zanknytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...zanknytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...zanknytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... zanknytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... zanknytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
zanknytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...zanknytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... zanknyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..zanknyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... zanknyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
zanknytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... zanknyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
zanknytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...zanknytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...zanknytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...zanknytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...zanknytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...zanknytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..zanknytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...zanknytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...zanknytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...zanknytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...zanknyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...zanknyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... zanknyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...zanknyci; zanknyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...zanknyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

POL: zanknyty – zamknięty na klucz, np, drzwi, kłódka itp.

 

SI: Je te szopa zanknyto, aż zaś niy ôstanie ôtwarto na noc?

PL: Czy ta szopa jest zamknięta, żeby znowu nie została otwarta na noc?

 

SI: Te dźwiyrze sōm zanknyte, tōż niy poradza tam wlyź.

PL: Te drzwi są zamknięte, więc nie potrfię tam wejść.

 

SI: Te wrota sōm zanknyte na kłodka, a ôn mi niy doł klucza.

PL: Ta brama jest zamknięta na kłódkę, a on nie dał mi klucza.

 

 

 

Podej dalij…