zamoknyć

zamoknyć (sie) – zamoknąć (pol.)

bezokolicznikzamoknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zamokna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zamokniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zamoknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zamoknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zamokniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zamoknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zamoknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zamoknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zamoknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zamokli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zamokliście; żeście zamokli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zamokli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zamokła żech; zamokłach; żech zamokła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zamokła żeś; zamokłaś; żeś zamokła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zamokła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zamokły my; my zamokły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zamokłyście; żeście zamokły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zamokły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zamokło żech; żech zamokło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zamokło żeś; żeś zamokło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zamokło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zamoknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zamoknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zamoknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zamokli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zamokli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zamokli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zamokła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zamokła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zamokła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zamokły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zamokły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zamokły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zamokło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zamokło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zamokło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zamoknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zamoknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zamoknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zamoknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zamoknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zamoknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zamoknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zamokli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zamokli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zamokli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zamokła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zamokła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zamokła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zamokły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zamokły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zamokły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zamokło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zamokło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zamokło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zamoknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zamoknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zamoknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zamokli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zamokli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zamokli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zamokła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zamokła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zamokła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zamokły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zamokły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zamokły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zamokło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zamokło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zamokło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzamoknyty
rzeczownik odczasown.zamoknyci
Rybnik

 

Niy mieli my plały, tōż całe ôbiyli zamokło nōm na prziczepie.

Śpiychejcie sie z tym remōntym, aż nōm tyn dach niy zamoknie.

Zaciyko nōm kajś kole kōmina, a gipsdeka nōm zamokła.

Podej dalij…