zanytować

zanytować (sie) – zanitować (pol.)

bezokolicznikzanytować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zanytuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zanytujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zanytuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zanytujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zanytujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zanytujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zanytowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zanytowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zanytowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zanytowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zanytowaliście; żeście zanytowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zanytowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zanytowała żech; zanytowałach; żech zanytowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zanytowała żeś; zanytowałaś; żeś zanytowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zanytowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zanytowały my; my zanytowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zanytowałyście; żeście zanytowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zanytowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zanytowało żech; żech zanytowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zanytowało żeś; żeś zanytowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zanytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zanytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zanytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zanytowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zanytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zanytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zanytowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zanytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zanytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zanytowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zanytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zanytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zanytowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zanytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zanytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zanytowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zanytuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zanytuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zanytujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zanytujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zanytowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zanytowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zanytowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zanytowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zanytowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zanytowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zanytowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zanytowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zanytowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zanytowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zanytowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zanytowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zanytowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zanytowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n. zanytowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zanytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zanytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zanytowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zanytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zanytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zanytowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zanytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zanytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zanytowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zanytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zanytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zanytowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zanytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zanytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zanytowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzanytowany
rzeczownik odczasown.zanytowani
Rybnik

 

Trza zanytować ta dziura w beczce, to jeszcze sie przido na wożyni gnojōwki.

Zanytuj mi tyn szusblech, żeby tak niy trzaskoł.

 

 

Podej dalij…