zapinać

zapinać (sie) – zapinać (pol.)

bezokolicznikzapinać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zapinōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zapinosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zapino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zapinōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zapinocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zapinajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zapinoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zapinoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zapinoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zapinali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zapinaliście; żeście zapinali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zapinali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zapinała żech; zapinałach; żech zapinała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zapinała żeś; zapinałaś; żeś zapinała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zapinała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zapinały my; my zapinały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zapinałyście; żeście zapinały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zapinały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zapinało żech; żech zapinało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zapinało żeś; żeś zapinało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zapinało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zapinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zapinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zapinoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zapinali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zapinali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zapinali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zapinała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zapinała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zapinała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zapinały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zapinały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zapinały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zapinało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zapinało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zapinało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zapinej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zapino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zapinejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zapinajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zapinoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zapinoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zapinoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zapinali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zapinali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zapinali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zapinała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zapinała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zapinała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zapinały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zapinały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zapinały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zapinało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zapinało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zapinało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zapinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zapinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zapinoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zapinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zapinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zapinali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zapinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zapinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zapinała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zapinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zapinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zapinały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zapinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zapinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zapinało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zapinoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zapinoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zapinoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zapinali; bydymy zapinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zapinali; bydziecie zapinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zapinali; bydōm zapinać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zapinała; byda zapinać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zapinała; bydziesz zapinać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zapinała; bydzie zapinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zapinały; bydymy zapinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zapinały; bydziecie zapinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zapinały; bydōm zapinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zapinało; byda zapinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zapinało; bydziesz zapinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zapinało; bydzie zapinać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzapinany
rzeczownik odczasown.zapinani
Rybnik

 

Zapinej tyn cwiter, bo niy ma wcale tak ciepło.

Poradzisz zapinać tyn stołeczek dlo dziecka do auta?

 

Podej dalij…