zaplotać

zaplotać (sie) – zaplatać (pol.)

bezokolicznikzaplotać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaplotōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaplotosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaploto
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaplotōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaplotocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaplotajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaplotoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaplotoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaplotoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaplotali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaplotaliście; żeście zaplotali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaplotali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaplotała żech; zaplotałach; żech zaplotała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaplotała żeś; zaplotałaś; żeś zaplotała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaplotała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaplotały my; my zaplotały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaplotałyście; żeście zaplotały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaplotały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaplotało żech; żech zaplotało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaplotało żeś; żeś zaplotało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaplotało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaplotoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaplotoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaplotoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaplotali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaplotali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaplotali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaplotała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaplotała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaplotała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaplotały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaplotały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaplotały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaplotało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaplotało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaplotało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaplotej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaploto
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaplotejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaplotajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaplotoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaplotoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaplotoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaplotali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaplotali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaplotali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaplotała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaplotała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaplotała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaplotały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaplotały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaplotały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaplotało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaplotało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaplotało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaplotoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaplotoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaplotoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaplotali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaplotali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaplotali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaplotała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaplotała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaplotała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaplotały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaplotały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaplotały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaplotało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaplotało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaplotało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zapotoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zaplotoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zaplotoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zaplotali; bydymy zaplotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zapotali; bydziecie zaplotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zaplotali; bydōm zaplotać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zaplotała; byda zaplotać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zaplotała; bydziesz zaplotać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zaplotała; bydzie zaplotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zaplotały; bydymy zaplotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zaplotały; bydziecie zaplotać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zaplotaly; bydōm zaplotać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zaplotało; byda zaplotać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zaplotało; bydziesz zaplotać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zaplotało; bydzie zaplotać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaplotany
rzeczownik odczasown.zaplotani
Rybnik

 

Poradzisz zaplotać warkocze?

Kery ci te warkocze zaplotoł, tata?

Niy zaplotej ji warkoczy, yno ôstow ji rozpuszczōne te włosy.

 

 

Podej dalij…