zaplyś

zaplyś (sie) – zapleść (pol.)

bezokolicznikzaplyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zapleta
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zapleciesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaplecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zapletymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zapleciecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zapletōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaplōt żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaplōt żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaplōt
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaplōtli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaplōtliście; żeście zaplōtli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaplōtli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaplōtła żech; zaplōtłach; żech zaplōtła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaplōtła żeś; zaplōtłaś; żeś zaplōtła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaplōtła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaplōtły my; my zaplōtły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaplōtłyście; żeście zaplōtły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaplōtły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaplōtło żech; żech zaplōtło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaplōtło żeś; żeś zaplōtło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaplōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaplōt
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaplōt
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaplōt
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaplōtli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaplōtli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaplōtli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaplōtła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaplōtła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaplōtła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaplōtły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaplōtły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaplōtły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaplōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaplōtło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaplōtło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaplyć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaplecie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaplyćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zapletōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaplōt bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaplōt byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaplōt by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaplōtli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaplōtli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaplōtli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaplōtła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaplōtła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaplōtła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaplōtły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaplōtły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaplōtły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaplōtło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaplōtło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaplōtło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaplōt
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaplōt
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaplōt
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaplōtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaplōtli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaplōtli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaplōtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaplōtła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaplōtła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaplōtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaplōtły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaplōtły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaplōtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaplōtło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaplōtło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzapleciōny
rzeczownik odczasown.zaplecyni
Rybnik

 

Dej, ci zaplete te warkocze.

Gdo ci tak piyknie zaplōt te warkocze?

 

Podej dalij…