zaprawić

zaprawić (sie) – zawekować (pol.)

bezokolicznikzaprawić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaprawia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaprawisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaprawi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaprawiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaprawicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaprawiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaprawiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaprawiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaprawiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaprawiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaprawiyliście; żeście zaprawiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaprawiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaprawiyła żech; zaprawiyłach; żech zaprawiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaprawiyła żeś; zaprawiyłaś; żeś zaprawiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaprawiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaprawiyły my; my zaprawiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaprawiyłyście; żeście zaprawiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaprawiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaprawiyło żech; żech zaprawiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaprawiyło żeś; żeś zaprawiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaprawiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaprawiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaprawiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaprawiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaprawiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaprawiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaprawiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaprawiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaprawiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaprawiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaprow
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaprawi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaprowcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaprawiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaprawiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaprawiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaprawiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaprawiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaprawiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaprawiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaprawiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaprawiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaprawiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaprawiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaprawiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaprawiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaprawiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaprawiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaprawiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaprawiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaprawiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaprawiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaprawiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaprawiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaprawiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaprawiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaprawiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaprawiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaprawiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaprawiōny
rzeczownik odczasown.zaprawiyni
Rybnik

 

Musza se zaprawić pora krauzōw wieprzōwek. Bydzie do moczki.

Zaprawiyli my se pozimkōw, tōz bydzie kōmpot na zima.

Zaprawia se banie, bydzie na zima.

Podej dalij…