zaprosić

zaprosić (sie) – zaprosić (pol.)

bezokolicznikzaprosić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaprosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaprosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaprosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaproszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaprosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaproszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaprosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaprosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaprosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaprosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaprosiyliście; żeście zaprosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaprosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaprosiyła żech; zaprosiyłach; żech zaprosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaprosiyła żeś; zaprosiyłaś; żeś zaprosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaprosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaprosiyły my; my zaprosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaprosiyłyście; żeście zaprosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaprosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaprosiyło żech; żech zaprosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaprosiyło żeś; żeś zaprosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaprosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaprosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaprosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaprosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaprosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaprosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaprosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaprosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaprosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaprosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaprosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaprosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaprosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaprosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaprosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaprosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaproś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaprosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaproście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaproszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaprosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaprosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaprosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaprosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaprosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaprosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaprosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaprosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaprosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaprosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaprosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaprosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaprosiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaprosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaprosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaprosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaprosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaprosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaprosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaprosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaprosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaprosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaprosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaprosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaprosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaprosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaprosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaprosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaprosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaprosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaproszōny
rzeczownik odczasown.zaproszyni
Rybnik

 

Kej chcesz, tōż zaproś se tego kolegi na urodziny.

Zaprosiōł żeś tego starzika na niedziela na ôbiod?

Pōdź, zaproszymy tyż potki na te Gody.

Podej dalij…