zapucować

zapucować (sie) – zatynkować (pol.)

bezokolicznikzapucować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zapucuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zapucujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zapucuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zapucujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zapucujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zapucujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zapucowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zapucowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zapucowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zapucowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zapucowaliście; żeście zapucowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zapucowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zapucowała żech; zapucowałach; żech zapucowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zapucowała żeś; zapucowałaś; żeś zapucowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zapucowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zapucowały my; my zapucowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zapucowałyście; żeście zapucowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zapucowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zapucowało żech; żech zapucowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zapucowało żeś; żeś zapucowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zapucowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zapucowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zapucowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zapucowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zapucowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zapucowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zapucowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zapucowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zapucowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zapucowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zapucowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zapucowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zapucowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zapucowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zapucowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zapucowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zapucuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zapucuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zapucujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zapucujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zapucowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zapucowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zapucowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zapucowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zapucowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zapucowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zapucowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zapucowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zapucowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zapucowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zapucowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zapucowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zapucowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zapucowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zapucowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zapucowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zapucowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zapucowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zapucowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zapucowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zapucowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zapucowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zapucowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zapucowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zapucowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zapucowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zapucowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zapucowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zapucowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zapucowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzapucowany
rzeczownik odczasown.zapucowani
Rybnik

 

Wejź zamuruj ta dziura po ôknie, a jo jōm jutro zapucuja.

Te dziury po hokach trza zapucować przed biylyniym.

Zapucujesz mi ta dziura na kōminie, bo my piec wyciepli, a niy trza już dziury?

Podej dalij…