zarabować

zarabować (sie) – osunąć się, oberwać, załamać (pol.)

bezokolicznikzarabować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zarabuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zarabujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zarabuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zarabujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zarabujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zarabujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zarabowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zarabowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zarabowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zarabowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zarabowaliście; żeście zarabowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zarabowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zarabowała żech; zarabowałach; żech
zarabowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zarabowała żeś; zarabowałaś; żeś zarabowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zarabowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zarabowały my; my zarabowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zarabowałyście; żeście zarabowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zarabowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zarabowało żech; żech zarabowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zarabowało żeś; żeś zarabowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zarabowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zarabowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zarabowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zarabowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zarabowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zarabowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zarabowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zarabowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zarabowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zarabowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zarabowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zarabowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zarabowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zarabowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zarabowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zarabowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zarabuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zarabuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zarabujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zarabujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zarabowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zarabowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zarabowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zarabowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zarabowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zarabowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zarabowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zarabowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zarabowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zarabowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zarabowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zarabowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zarabowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zarabowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zarabowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zarabowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zarabowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zarabowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zarabowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zarabowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaabowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zarabowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zarabowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zarabowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zarabowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zarabowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zarabowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zarabowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zarabowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zarabowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzarabowany
rzeczownik odczasown.zarabowani
Rybnik

POL: (1) oberwać się, osunąć się skarpa, brzeg, grobla; (2) załamać się coś pod ciężarem.

 

Dej pozōr, aż sie niy zarabujesz, bo te deski sōm jakiś zgnite.

Niy stowej tak na kraj bo zarabujesz tyn brzyg.

Ty żeś je za ciynżki, tōż byś zarabowoł te koło.

 

 

Podej dalij…