zasiykać

zasiykać – zacinać (pol.)

bezokolicznikzasiykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zasiykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zasiykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zasiyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zasiykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zasiykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zasiykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zasiykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zasiykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zasiykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zasiykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zasiykaliście; żeście zasiykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zasiykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zasiykała żech; zasiykałach; żech zasiykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zasiykała żeś; zasiykałaś; żeś zasiykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zasiykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zasiykały my; my zasiykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zasiykałyście; żeście zasiykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zasiykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zasiykało żech; żech zasiykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zasiykało żeś; żeś zasiykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zasiykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zasiykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zasiykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zasiykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zasiykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zasiykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zasiykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zasiykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zasiykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zasiykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zasiykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zasiykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zasiykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zasiykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zasiykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zasiykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zasiykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zasiyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zasiykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zasiykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zasiykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zasiykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zasiykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zasiykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zasiykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zasiykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zasiykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zasiykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zasiykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. zasiykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zasiykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zasiykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zasiykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zasiykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zasiykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zasiykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zasiykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zasiykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zasiykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zasiykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zasiykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zasiykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zasiykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zasiykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zasiykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zasiykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zasiykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zasiykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zasiykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zasiykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zasiykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zasiykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zasiykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zasiykali; bydymy zasiykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zasiykali; bydziecie zasiykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zasiykali; bydōm zsciykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zasiykała; byda zasiykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zasiykała; bydziesz zasiykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zasiykała; bydzie zasiykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zasiykały; bydymy zasiykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zasiykały; bydziecie zasiykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zasiykały; bydōm zasiykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zasiykało: byda zasiykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zasiykało; bydziesz zasiykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zasiykało; bydzie zasiykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zasiykani
Rybnik

POL: zacinać, mocno padać z boku z wiatrem deszcz, śnieg.

 

Ale tyn deszcz zasiyko z boku, ani paryzol niy pōmoże.

Tak zasiykało tym śniegym, że wyglōndōm jak bałwan.

Podej dalij…