zaśmierdzieć

zaśmierdzieć – zapachnieć brzydko (pol.)

bezokolicznikzaśmierdzieć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaśmierdza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaśmierdzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaśmierdzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaśmierdzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaśmierdzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaśmierdzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaśmierdzioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaśmierdzioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaśmierdzioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaśmierdzieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaśmierdzieliście; żeście zaśmierdzieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaśmierdzieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaśmierdziała żech; zaśmierdziałach ; żech zaśmierdziała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaśmierdziała żeś; zaśmierdziałaś; żeś zaśmierdziała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaśmierdziała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaśmierdziały my; my zaśmierdziały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaśmierdziałyście; żeście zaśmierdziały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaśmierdziały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaśmierdziało żech; żech zaśmierdziało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaśmierdziało żeś; żeś zaśmierdziało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaśmierdziało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaśmierdzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaśmierdzioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaśmierdzioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaśmierdzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaśmierdzieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaśmierdzieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaśmierdziała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaśmierdziała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaśmierdziała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaśmierdziały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaśmierdziały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaśmierdziały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaśmierdziało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaśmierdziało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaśmierdziało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaśmierdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaśmierdzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaśmierdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaśmierdzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaśmierdzioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaśmierdzioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaśmierdzioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaśmierdzieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaśmierdzieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaśmierdzieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaśmierdziała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaśmierdziała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaśmierdziała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaśmierdziały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaśmierdziały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaśmierdziały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaśmierdziało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaśmierdziało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaśmierdziało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaśmierdzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaśmierdzioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaśmierdzioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaśmierdzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaśmierdzieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaśmierdzieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaśmierdziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaśmierdziała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaśmierdziała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaśmierdziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaśmierdziały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaśmierdziały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaśmierdziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaśmierdziało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaśmierdziało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zaśmierdzyni
Rybnik

 

Co to sam tak zaśmierdziało?

Ôroz tak zaśmierdziało, choćby tchōrza rozerwało.

 

Podej dalij…