zasmrodzić

zasmrodzić (sie) – wytworzyć brzydki zapach, zepsuć jedzenie (pol.)

bezokolicznikzasmrodzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zasmrodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zasmrodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zasmrodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zasmrodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zasmrodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zasmrodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zasmrodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zasmrodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zasmrodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zasmrodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zasmrodziyliście; żeście zasmrodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zasmrodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zasmrodziyła żech; zasmrodziyłach; żech zasmrodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zasmrodziyła żeś; zasmrodziyłaś; żeś zasmrodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zasmrodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zasmrodziyły my; my zasmrodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zasmrodziyłyście; żeście zasmrodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zasmrodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zasmrodziyło żech; żech zasmrodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zasmrodziyło żeś; żeś zasmrodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zasmrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zasmrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zasmrodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zasmrodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zasmrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zasmrodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zasmrodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zasmrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zasmrodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zasmrodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zasmrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zasmrodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zasmrodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zasmrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zasmrodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zasmrodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zasmrōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zasmrodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zasmrōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zasmrodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zasmrodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zasmrodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zasmrodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zasmrodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zasmrodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zasmrodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zasmrodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zasmrodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zasmrodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zasmrodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zasmrodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zasmrodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zasmrodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zasmrodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zasmrodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zasmrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zasmrodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zasmrodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zasmrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zasmrodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zasmrodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zasmrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zasmrodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zasmrodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zasmrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zasmrodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zasmrodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zasmrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zasmrodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zasmrodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzasmrodzōny
rzeczownik odczasown.zasmrodzyni
Rybnik

POL: (1) wytworzyć brzydki zapach, poprzez  np. spalanie śmieci, pompowanie gnojowicy, szamba itp; (2) dopuścić do zepsucia się jedzenia.

 

Dwa dni niy było sztrōmu, tōż mi sie cołki jodło w lodōwce zasmrodziyło.

Sōmsiod zahajcowoł, a tak zasmrodziōł, że trza było uciekć z placu.

Krauza popuściyła, a miynso sie zasmrodziyło.

 

 

 

Podej dalij…