zasuwać

zasuwać (sie) – zasypywać (pol,)

bezokolicznikzasuwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zasuwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zasuwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zasuwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zasuwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zasuwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zasuwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zasuwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zasuwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zasuwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zasuwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zasuwaliście; żeście zasuwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zasuwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zasuwała żech; zasuwałach; żech zasuwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zasuwała żeś; zasuwałaś; żeś zasuwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zasuwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zasuwały my; my zasuwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zasuwałyście; żeście zasuwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zasuwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zasuwało żech; żech zasuwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zasuwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zasuwało żeś; żeś zasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zasuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zasuwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zasuwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zasuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zasuwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zasuwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zasuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zasuwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zasuwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zasuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zasuwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zasuwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zasuwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zasuwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zasuwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zasuwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zasuwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zasuwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. asuwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zasuwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zasuwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zasuwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zasuwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zasuwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zasuwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zasuwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zasuwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zasuwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zasuwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zasuwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zasuwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zasuwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zasuwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zasuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zasuwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zasuwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zasuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zasuwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zasuwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zasuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zasuwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zasuwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zasuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zasuwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zasuwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zasuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zasuwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zasuwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zasuwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zasuwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zasuwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zasuwali; bydymy zasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zasuwali; bydziecie zasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zasuwali; bydōm zasuwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zasuwała; byda zasuwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zasuwała; bydziesz zasuwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zasuwała; bydzie zasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zasuwały; bydymy zasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zasuwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zasuwały; bydōm zasuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zasuwało; byda zasuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zasuwało; bydziesz zasuwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zasuwało; bydzie zasuwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzasuwany
rzeczownik odczasown.zasuwani
Rybnik

 

Zasuwej już ta dziura, aż tam kere dziecko niy wleci.

Na co już zasuwosz ta dziura, dyć tam musi iś jeszcze jedyn kabel.

Dzisiej yno wykopiymy ta dziura, a jutro bydymy jōm zasuwać

Podej dalij…