zaszpōntować

zaszpōntować (sie) – zakorkować (pol.)

bezokolicznikzaszpōntować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaszpōntuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaszpōntujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaszpōntuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaszpōntujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaszpōntujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaszpōntujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaszpōntowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaszpōntowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaszpōntowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaszpōntowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaszpōntowaliście; żeście zaszpōntowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaszpōntowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaszpōntowała żech; zaszpōntowałach; żech zaszpōntowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaszpōntowała żeś; zaszpōntowałaś; żeś zaszpōntowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaszpōntowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaszpōntowały my; my zaszpōntowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaszpōntowałyście; żeście zaszpōntowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaszpōntowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaszpōntowało żech; żech zaszpōntowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaszpōntowało żeś; żeś zaszpōntowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaszpōntowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaszpōntowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaszpōntowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaszpōntowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaszpōntowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaszpōntowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaszpōntowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaszpōntowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaszpōntowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaszpōntowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaszpōntowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaszpōntowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaszpōntowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaszpōntowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaszpōntowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaszpōntowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaszpōntuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaszpōntuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaszpōntujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaszpōntujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaszpōntowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaszpōntowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaszpōntowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaszpōntowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaszpōntowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaszpōntowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaszpōntowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaszpōntowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaszpōntowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaszpōntowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaszpōntowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaszpōntowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaszpōntowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaszpōntowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaszpōntowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaszpōntowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaszpōntowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaszpōntowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaszpōntowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaszpōntowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaszpōntowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaszpōntowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaszpōntowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaszpōntowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaszpōntowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaszpōntowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaszpōnowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaszpōntowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaszpōntowałoszpōntowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaszpōntowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaszpōntowany
rzeczownik odczasown.zaszpōntowani
Rybnik

 

Zaszpōntuj wartko ta wanna, bo cało woda do gulika uciecze.

Wejź, a zaszpōntuj te wino, bo całe wyluftuje za chwila.

Kery sam zaszpōntowoł ta ruła, dyć niōm miała ściykać gnojōwka ze chlywa.

 

Podej dalij…