zaszporować

zaszporować (sie) – zaoszczędzić (pol.)

bezokolicznikzaszporować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaszporuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zaszporujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaszporuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zaszporujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zaszporujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zaszporujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zaszporowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zaszporowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zaszporowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zaszporowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zaszporowaliście; żeście zaszporowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zaszporowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zaszporowała żech; zaszporowałach; żech zaszporowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zaszporowała żeś; zaszporowałaś; żeś zaszporowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zaszporowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zaszporowały my; my zaszporowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zaszporowałyście; żeście zaszporowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zaszporowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zaszporowało żech; żech zaszporowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zaszporowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zaszporowało żeś; żeś zaszporowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zaszporowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zaszporowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zaszporowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zaszporowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zaszporowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zaszporowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zaszporowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zaszporowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zaszporowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zaszporowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zaszporowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zaszporowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zaszporowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zaszporowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zaszporowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaszporuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaszporuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaszporujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zaszporujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zaszporowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zaszporowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zaszporowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zaszporowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zaszporowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zaszporowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zaszporowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zaszporowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zaszporowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zaszporowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zaszporowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zaszporowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zaszporowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zaszporowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zaszporowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zaszporowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zaszporowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zaszporowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zaszporowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zaszporowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zaszporowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zaszporowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zaszporowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zaszporowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zaszporowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zaszporowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zaszporowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zaszporowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zaszporowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zaszporowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzaszporowany
rzeczownik odczasown.zaszporowani
Rybnik

 

Dobrze, żes mi padała, że tyn sklep je dzisiej zawarty, bo zaś żes mi drōgi zaszporowała.

Niy kopej tak głymboko tej dziury, styknie na dwa sztychy, to se roboty zaszporujesz.

Jo żech pora gwoździ zaszporowoł, bo żech wbijoł po dwa, zamias po trzi.

Podej dalij…