zatōnkać

zatōnkać (sie) – zanurzyć, zamoczyć (pol.)

bezokolicznikzatōnkać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zatōnkōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zatōnkosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zatōnko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zatōnkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zatōnkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zatōnkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zatōnkoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zatōnkoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zatōnkoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zatōnkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zatōnkaliście; żeście zatōnkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zatōnkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zatōnkała żech; zatōnkałach; żech zatōnkała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zatōnkała żeś; zatōnkałaś; żeś zatōnkała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zatōnkała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zatōnkały my; my zatōnkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zatōnkałyście; żeście zatōnkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zatōnkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zatōnkało żech; żech zatōnkało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zatōnkało żeś; żeś zatōnkało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zatōnkało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zatōnkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zatōnkloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zatōnkoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zatōnkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zatōnkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zatōnkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zatōnkała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zatōnkała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zatōnkała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zatōnkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zatōnkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zatōnkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zatōnkało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zatōnkało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zatōnkało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zatōnkej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zatōnko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zatōnkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zatōnkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zatōnkoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zatōnkoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zatōnkoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zatōnkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zatōnkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zatōnkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zatōnkała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zatōnkała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zatōnkała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zatōnkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zatōnkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zatōnkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zatōnkało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zatōnkało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zatōnkało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zatōnkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zatōnkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zatōnkoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zatōnkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zatōnkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zatōnkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zatōnkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zatōnkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zatōnkała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zatōnkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zatōnkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zatōnkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zatōnkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zatōnkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zatōnkało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzatōnkany
rzeczownik odczasown.zatōnkani
Rybnik

 

Dej pozōr, co niy zatōnkosz rynkowa z tej zupie.

Zatōnkej na chwila tyn młotek we wodzie, bo mi ślatuje.

Zatōnkej mi trocha tyn pyndzel we farbie, a mi go podej, Yno niy tōnkej go za fest, coby z niego niy kapało.

 

Podej dalij…