zatykać

zatykać (sie) – zatykać, zapychać, zakrywać (pol.)

bezokolicznikzatykać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zatykōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zatykosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zatyko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zatykōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zatykocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zatykajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zatykoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zatykoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zatykoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zatykali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zatykaliście; żeście zatykali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zatykali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zatykała żech; zatykałach; żech zatykała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zatykała żeś; zatykałaś; żeś zatykała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zatykała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zatykały my; my zatykały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zatykałyście; żeście zatykały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zatykały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zatykało żech; żech zatykało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zatykało żeś; żeś zatykało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zatykało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zatykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zatykoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zatykoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zatykali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zatykali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zatykali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zatykała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zatykała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zatykała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zatykały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zatykały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zatykały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zatykało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zatykało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zatykało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zatykej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zatyko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zatykejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zatykajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zatykoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zatykoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zatykoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zatykali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zatykali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zatykali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zatykała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zatykała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zatykała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. zatykały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zatykały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zatykały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zatykało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zatykało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zatykało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zatykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zatykoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zatykoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zatykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zatykali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zatykali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zatykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zatykała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zatykała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zatykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zatykały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zatykały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zatykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zatykało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zatykało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zatykoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zatykoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zatykoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zatykali; bydymy zatykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zatykali; bydziecie zatykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zatykali; bydōm zatykać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zatykała; byda zatykać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zatykała; bydziesz zatykać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zatykała; bydzie zatykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zatykały; bydymy zatykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zatykały; bydziecie zatykać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zatykały; bydōm zatykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zatykało: byda zatykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zatykało; bydziesz zatykać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zatykało; bydzie zatykać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzatykany
rzeczownik odczasown.zatykani
Rybnik

 

Kery mi sam sztyjc zatyko ta ruła?

Zatyko mi sie tyn szlauszek z bynziny a motōr stowo.

Zatykej ta klapa, aż tam kery niy wlci

Podej dalij…