zawarzić

zawarzić (sie) – zagotować (pol.)

bezokolicznikzawarzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawarza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawarzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawarzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawarzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawarzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawarzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawarzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawarzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawarzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawarzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawarziliście; żeście zawarzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawarzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawarziła żech; zawarziłach; żech zawarziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawarziła żeś; zawarziłaś; żeś zawarziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawarziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawarziły my; my zawarziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawarziłyście; żeście zawarziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawarziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawarziło żech; żech zawarziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawarziło żeś; żeś zawarziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawarzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawarzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawarzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawarzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawarziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawarziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawarziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawarziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawarziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawarziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaworz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawarzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zaworzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawarzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawarzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawarzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawarzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawarzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawarzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawarzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawarziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawarziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawarziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawarziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawarziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawarziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawarziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawarziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawarziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawarzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawarzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawarzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawarzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawarziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawarziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawarziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawarziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawarziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawarziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawarzōny
rzeczownik odczasown.zawarzyni
Rybnik

 

Zawarzić ci pora krauzōw śliwkōw na zima?

Prziniy mi pora krauzōw z pynice, a zawarza tych fyrzichōw na kōmpot.  (cz: fyr-zichōw)

Zaworz se pora krauzōw tej banie na zima.

Podej dalij…