zawelować

zawelować (sie) – wybrać , zalosować (pol.)

bezokolicznikzawelować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zaweluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawelujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zaweluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawelujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawelujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawelujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawelowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawelowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawelowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawelowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawelowaliście; żeście zawelowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawelowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawelowała żech; zawelowałach; żech zawelowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawelowała żeś; zawelowałaś; żeś zawelowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawelowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawelowały my; my zawelowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawelowałyście; żeście zawelowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawelowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawelowało żech; żech zawelowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawelowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawelowało żeś; żeś zawelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawelowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawelowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawelowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawelowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawelowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawelowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawelowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawelowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawelowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawelowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zaweluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zaweluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawelujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawelujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawelowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawelowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawelowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawelowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zwaelowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zwaelowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawelowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawelowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawelowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawelowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawelowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawelowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawelowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawelowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawelowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawelowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawelowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawelowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawelowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawelowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawelowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawelowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawelowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawelowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawelowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawelowany
rzeczownik odczasown.zawelowani
Rybnik

POL: wybrać w wyborach, zalosować

 

Muszymy zawelować, kery przidzie w niedziela do roboty.

Latoś zawelujymy prezidyntōw miastów a fojtōw.

 

 

Podej dalij…