zawijać

zawijać (sie) – zawijać, pakować, bandażować (pol.)

bezokolicznikzawijać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawijaliście; żeście zawijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawijała żech; zawijałach; żech zawijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawijała żeś; zawijałaś; żeś zawijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawijały my; my zawijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawijałyście; żeście zawijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawijało żech; żech zawijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawijało żeś; żeś zawijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zawijoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zawijoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zawijoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zawijali; bydymy zawijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zawijali; bydziecie zawijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zawijali; bydōm zawijać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zawijała; byda zawijać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zawijała; bydziesz zawijać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zawijała; bydzie zawijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zawijały; bydymy zawijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zawijały; bydziecie zawijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zawijały; bydōm zawijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zawijało; byda zawijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zawijało; bydziesz zawijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zawijało; bydzie zawijać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawijany
rzeczownik odczasown.zawijani
Rybnik

POL: (1) zawijać; (2) pakować; (3) bandażować.

 

Niy zawijej tego chleba do gazety, dyć sam mosz ekstra papiōr na to.

Jo ci pokreja tyn kołocz na kōnski a ty go zawijej do papiōru.

Kery ci to zawijoł tak ta noga? Nō, szwestera we lazarecie.

 

Podej dalij…