zawōniać

zawōniać (sie) – zapachnieć (pol.)

bezokolicznikzawōniać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zawōniōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zawōniosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zawōnio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zawōniōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zawōniocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zawōniajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zawōnioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zawōnioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zawōnioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zawōniali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zawōnialiście; żeście zawōniali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zawōniali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zawōniała żech; zawōniałach; żech zawōniała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zawōniała żeś; zawōniałaś; żeś zawōniała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zawōniała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zawōniały my; my zawōniały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zawōniałyście; żeście zawōniały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zawōniały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zawōniało żech; żech zawōniało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zawōniało żeś; żeś zawōniało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zawōniało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zawōnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zawōnioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zawōnioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zawōniali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zawōniali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zawōniali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zawōniała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zawōniała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zawōniała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zawōniały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zawōniały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zawōniały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zawōniało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zawōniało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zawōniało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zawōniej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zawōnio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zawōniejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zawōniajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zawōnioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zawōnioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zawōnioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zawōniali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zawōniali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zawōniali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zawōniała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zawōniała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zawōniała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zawōniały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zawōniały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zawōniały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zawōniało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zawōniało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zawōniało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zawōnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zawōnioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zawōnioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zawōniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zawōniali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zawōniali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zawōniała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zawōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zawōniała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zawōniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zawōniały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zawōniały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zawōniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zawōniało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zawōniało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzawōniany
rzeczownik odczasown.zawōniani
Rybnik

 

Co to sam tak fajnie zawōniało?

Jak mie co zawōnio, to musza tego zarozki skosztować.

 

Podej dalij…