zazwōnić

zazwōnić – zadzwonić, zatelefōnować (pol.)

bezokolicznikzazwōnić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zazwōnia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zazwōnisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zazwōni
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zazwōniymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zazwōnicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zazwōniōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zazwōniōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zazwōniōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zazwōniōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zazwōniyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zazwōniyliście; żeście zazwōniyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zazwōniyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zazwōniyła żech; zazwōniyłach; żech zazwōniyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zazwōniyła żeś; zazwōniyłaś; żeś zazwōniyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zazwōniyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zazwōniyły my; my zazwōniyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zazwōniyłyście; żeście zazwōniyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zazwōniyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zazwōniyło żech; żech zazwōniyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zazwōniyło żeś; żeś zazwōniyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zazwōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zazwōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zazwōniōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zazwōniōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zazwōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zazwōniyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zazwōniyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zazwōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zazwōniyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zazwōniyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zazwōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zazwōniyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zazwōniyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zazwōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zazwōniyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zazwōniyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zazwōń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zazwōni
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zazwōńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zazwōniōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zazwōniōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zazwōniōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zazwōniōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zazwōniyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zazwōniyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zazwōniyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zazwōniyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zazwōniyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zazwōniyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. zazwōniyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zazwōniyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zazwōniyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zazwōniyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zazwōniyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zazwōniyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zazwōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zazwōniōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zazwōniōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zazwōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zazwōniyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zazwōniyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zazwōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zazwōniyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zazwōniyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zazwōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zazwōniyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zazwōniyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zazwōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zazwōniyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zazwōniyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzazwōniōny
rzeczownik odczasown.zazwōniyni
Rybnik

POL: (1) zadzwonić drzwonkiem z roweru, u drzwi; (2) zatelefonować.

 

Ta Frida miała zazwōnić, a jakoś niy zwōni.

Sam mosz zwōnek, tōż zazwōń.

Zejrzoł żech sam jakigoś łazika szkłōdzić, tōż zazwōniōł żech na policyjo.

Podej dalij…