zblamiyrować

zblamiyrować (sie) – skompromitować, ośmieszyć, zbłaźnić (pol.)

bezokolicznikzblamiyrować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zblamiyruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zblamiyrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zblamiyruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zblamiyrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zblamiyrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zblamiyrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zblamiyrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zblamiyrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zblamiyrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zblamiyrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zblamiyrowaliście; żeście zblamiyrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zblamiyrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zblamiyrowała żech; zblamiyrowałach; żech zblamiyrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zblamiyrowała żeś; zblamiyrowałaś; żeś zblamiyrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zblamiyrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zblamiyrowały my; my zblamiyrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zblamiyrowałyście; żeście zblamiyrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zblamiyrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zblamiyrowało żech; żech zblamiyrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zblamiyrowało żeś; żeś zblamiyrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zblamiyrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zblamiyrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zblamiyrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zblamiyrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zblamiyrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zblamiyrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zblamiyrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zblamiyrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zblamiyrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zblamiyrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zblamiyrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zblamiyrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zblamiyrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zblamiyrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zblamiyrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zblamiyrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zblamiyruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zblamiyruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zblamiyrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zblamiyrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zblamiyrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zblamiyrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zblamiyrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zblamiyrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zblamiyrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zblamiyrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zblamiyrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zblamiyrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zblamiyrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zblamiyrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zblamiyrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zblamiyrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zblamiyrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zblamiyrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zblamiyrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zblamiyrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zblamiyrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zblamiyrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zblamiyrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zblamiyrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zblamiyrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zblamiyrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zblamiyrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zblamiyrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zblamiyrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zblamiyrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zblamiyrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zblamiyrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zblamiyrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zblamiyrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzblamiyrowany
rzeczownik odczasown.zblamiyrowani
Rybnik

 

SI: Niy siodej z dzieciami przi kōmputerze, bo sie zaś zblamiyrujesz.

PL: Nie siadaj z dziećmi do komputera, bo się skompromitujesz.

 

SI: Ty sie niy ôdzywej, bo żeś sie już doś zblamiyrowoł.

PL: Ty się nie odzywaj, bo już się dosyć zbłaźniłeś.

 

SI: Bōł bych sie zblamiyrowoł, kej bych niy wejrzoł do tego hefta.

PL: Byłbym się ośmieszył, gdybym nie popatrzył do tego zeszytu.

Podej dalij…