zdjynci

zdjynci – zdjęcie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zdjynci
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zdjyncio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zdjynciu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zdjynci
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zdjynciym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zdjynciu
Wołacz l. poj. Ty…zdjynci
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zdjyncia
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zdjynciōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zdjynciōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zdjyncia
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zdjynciami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zdjynciach
Wołacz l. mn. Wy…zdjyncia
Przimiotnik (jaki? czyj?)zdjynciowy

 

Sam mosz albōm ze zdjynciami, tōż ôglōdnej se, yno ich niy potargej.

Musza zaniyś zdjynci, coby mi nowe prawo jazdy zrobiyli.

Jo niyrada ôglōndōm sama siebie na zdjynciach.

 

Podziel się…