zdrowieć

zdrowieć – zdrowieć (pol.)

bezokolicznikzdrowieć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zdrowia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zdrowisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zdrowi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zdrowiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zdrowicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zdrowiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zdrowioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zdrowioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zdrowioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zdrowieli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zdrowieliście; żeście zdrowieli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zdrowieli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zdrowiała żech; zdrowiałach; żech zdrowiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zdrowiała żeś; zdrowiałaś; żeś zdrowiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zdrowiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zdrowiały my; my zdrowiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zdrowiałyście; żeście zdrowiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zdrowiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zdrowiało żech; żech zdrowiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zdrowiało żeś; żeś zdrowiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zdrowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zdrowioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zdrowioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zdrowioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zdrowieli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zdrowieli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zdrowieli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zdrowiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zdrowiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zdrowiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zdrowiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zdrowiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zdrowiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zdrowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zdrowiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zdrowiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zdrowiyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zdrowi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zdrowiyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zdrowiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zdrowioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zdrowioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zdrowioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zdrowieli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zdrowieli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zdrowieli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zdrowiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zdrowiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zdrowiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zdrowiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zdrowiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zdrowiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zdrowiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zdrowiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zdrowiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zdrowioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zdrowioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zdrowioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zdrowieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zdrowieli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zdrowieli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zdrowiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zdrowiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zdrowiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zdrowiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zdrowiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zdrowiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zdrowiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zdrowiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zdrowiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zdrowioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zdrowioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zdrowioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zdrowieli; bydymy zdrowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zdrowieli; bydziecie zdrowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zdrowieli; bydōm zdrowieć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zdrowiała; byda zdrowieć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zdrowiała; bydziesz zdrowieć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zdrowiała; bydzie
zdrowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zdrowiały; bydymy zdrowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zdrowiały; bydziecie zdrowieć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zdrowiały; bydōm zdrowieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zdrowiało; byda zdrowieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zdrowiało; bydziesz zdrowieć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zdrowiało; bydzie zdrowieć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny
rzeczownik odczasown.zdrowiyni
Rybnik

 

Zdrowiyj wartko, bo muszymy jechać na te wczasy.

 

Podej dalij…