zdrzeleć

zdrzeleć – dojrzewać (pol.)

bezokolicznikzdrzeleć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.-
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.-
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zdrzeli
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.-
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zdrzelōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zdrzeloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.-
cz. przesz. l. mn. 2. os. mos.
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zdrzelała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zdrzelały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.-
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zdrzelało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zdrzeloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos.
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż.
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zdrzelała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zdrzelały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zdrzelało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zdrzel
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zdrzeli
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zdrzelcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zdrzelōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m.
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m.
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zdrzeloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos.
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zdrzelała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. -
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zdrzelały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. -
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.-
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zdrzelało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m.
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zdrzeloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zdrzelała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zdrzelały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n.
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n.
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zdrzelało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zdrzeloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zdrzelała
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zdrzelały
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zdrzelało
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzdrzelany
rzeczownik odczasown.zdrzelyni
Rybnik

 

Te cześnie zdrzelōm latoś dwa tydnie warciyj.

Wiśnie zdrzelōm, trza robić sok.

Je sucho, tōż rże bydōm hned zdrzeleć, a trza bydzie żniwować.

Podej dalij…