zdrzōdło

zdrzōdło – źródło (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zdrzōdło
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zdrzōdła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zdrzōdłu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zdrzōdło
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zdrzōdłym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zdrzōdle
Wołacz l. poj. Ty…zdrzōdło
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zdrzōdła
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zdrzōdłōw; zdrzōdeł
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zdrzōdłōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zdrzōdła
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zdrzōłami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zdrzōdłach
Wołacz l. mn. Wy…zdrzōdła
Przimiotnik (jaki? czyj?)zdrzōdelny

 

Prziniyś mi we flaszce tej wody ze zdrzōdła, bo mie szmakuje ta zdrzōdelno woda z rana.

Jo chodza ze flaszkōm po woda ku zdrzōdle.

Tam w lesie mōmy zdrzōdło z czystōm wodōm.

 

Podziel się…