zećmić

zećmić (sie) –  zcimnić się (pol.)

bezokolicznikzećmić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zećmia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zećmisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zećmi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zećmiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zećmicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zećmiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zećmiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zećmiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zećmiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zećmiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zećmiyliście; żeście zećmiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zećmiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zećmiyła żech; zećmiyłach; żech zećmiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zećmiyła żeś; zećmiyłaś; żeś zećmiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zećmiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zećmiyły my; my zećmiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zećmiyłyście; żeście zećmiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zećmiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zećmiyło żech; żech zećmiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zećmiyło żeś; żeś zećmiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zećmiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zećmiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zećmiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zećmiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zećmiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zećmiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zećmiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zećmiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zećmiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zećmiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zećmiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zećmiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zećmiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zećmiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zećmiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zećmiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zećmij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zećmi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zećmijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zećmiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zećmiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zećmiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zećmiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zećmiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zećmiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zećmiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zećmiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zećmiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zećmiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zećmiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zećmiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zećmiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zećmiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zećmiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zećmiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zećmiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zećmiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zećmiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zećmiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zećmiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zećmiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zećmiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zećmiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zećmiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zećmiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zećmiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zećmiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zećmiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zećmiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zećmiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzećmiōny
rzeczownik odczasown.zećmiyni
Rybnik

 

Idź już dudōm, bo sie zećmisz, a mama sie bydzie starała ô cia.

Chcioł żech jeszcze skōńczyć siyc, ale żech sie zećmiōł.

Muszymy skōńczyć, niż sie zećmi, bo sam niy mōmy sztrōmu.

 

Podej dalij…