zegroda

zegroda – ogród (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zegroda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zegrody
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zegrodzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zegroda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zegrodōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zegrodzie
Wołacz l. poj. Ty…zegrodo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zegrody
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zegrodōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zegrodōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zegrody
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zegrodami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zegrodach
Wołacz l. mn. Wy…zegrody
Przimiotnik (jaki? czyj?)zegrodowy

 

Idź, a pozbiyrej tak jabka na zegrodzie, to uwarza kōmpotu.

Na zegrodzie mōm trocha marekwie a pietruszki, tōż niy musza kupować.

We mieście sam niy mōmy zegrody.

 

Podej dalij…