zesuć

zesuć (sie) – zsypać (pol.)

bezokolicznikzesuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zesuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zesujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zesuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zesujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zesujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zesujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zesuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zesuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zesuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zesuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zesuliście; żeście zesuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zesuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zesuła żech; zesułach; żech zesuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zesuła żeś; zesułaś; żeś zesuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zesuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zesuły my; my zesuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zesułyście; żeście zesuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zesuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zesuło żech; żech zesuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zesuło żeś; żeś zesuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zesuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zesuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zesuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zesuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zesuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zesuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zesuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zesuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zesuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zesuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zesuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zesuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zesuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zesuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zesuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zesuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zesuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zesuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zesujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zesujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zesuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zesuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zesuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zesuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zesuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zesuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zesuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zesuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zesuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zesuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zesuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zesuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zesuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zesuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zesuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zesuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zesuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zesuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zesuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zesuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zesuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zesuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zesuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zesuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zesuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zesuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zesuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zesuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zesuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zesuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzesuty
rzeczownik odczasown.zesuci
Rybnik

POL: (1) zsypać coś np., z talerza na podłogę; (2) zsypac coś np. z kilku torebek do jednej.

 

Zesuj te resztki cukru do jednej tytki.

Dej pozōr aż niy zesujesz tych piernikōw z tego talyrza.

 

 

Podej dalij…