zeszmyrglować

zeszmyrglować (sie) – zeszlifować (pol.)

bezokolicznikzeszmyrglować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zeszmyrgluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zeszmyrglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zeszmyrgluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zeszmyrglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zeszmyrglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zeszmyrglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zeszmyrglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zeszmyrglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zeszmyrglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zeszmyrglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zeszmyrglowaliście; żeście zeszmyrglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zeszmyrglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zeszmyrglowała żech; zeszmyrglowałach; żech zeszmyrglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zeszmyrglowała żeś; zeszmyrglowałaś; żeś zeszmyrglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zeszmyrglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zeszmyrglowały my; my zeszmyrglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zeszmyrglowałyście; żeście zeszmyrglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zeszmyrglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zeszmyrglowało żech; żech zeszmyrglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zeszmyrglowało żeś; żeś zeszmyrglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zeszmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zeszmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zeszmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zeszmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zeszmyrglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zeszmyrglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zeszmyrglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zeszmyrglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zeszmyrglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zeszmyrglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zeszmyrglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zeszmyrglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zeszmyrglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zeszmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zeszmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zeszmyrglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zeszmyrgluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zeszmyrgluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zeszmyrglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zeszmyrglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zeszmyrglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zeszmyrglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zeszmyrglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zeszmyrglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zeszmyrglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zeszmyrglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zeszmyrglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zeszmyrglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zeszmyrglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zeszmyrglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zeszmyrglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zeszmyrglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zeszmyrglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zeszmyrglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zeszmyrglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zeszmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zeszmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zeszmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zeszmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zeszmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zeszmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zeszmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zeszmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zeszmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zeszmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zeszmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zeszmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zeszmyrglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zeszmyrglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zeszmyrglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzeszmyrglowany
rzeczownik odczasown.zeszmyrglowani
Rybnik

 

Wejź szmyrgel, a zeszmyrgluj te ôstre kanty w tej szybie, yno sie niy urznij.    (cz: ur-znij)

Poszwajsuj mi te blachy, a jo zeszmyrgluja te ciōmpy po szwajsowaniu.

 

 

Podej dalij…