zetrzyć

zetrzyć (sie) – zetrzeć, pościerać (pol.)

bezokolicznikzetrzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zetrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zetrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zetrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zetrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zetrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zetrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zetrzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zetrzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zetrzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zetrzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zetrzyliście; żeście zetrzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zetrzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zetrzyła żech; zetrzyłach; żech zetrzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zetrzyła żeś; zetrzyłaś; żeś zetrzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zetrzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zetrzyły my; my zetrzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zetrzyłyście; żeście zetrzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zetrzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zetrzyło żech; żech zetrzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zetrzyło żeś; żeś zetrzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zetrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zetrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zetrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zetrzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zetrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zetrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zetrzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zetrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zetrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zetrzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zetrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zetrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zetrzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zetrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zetrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zetrzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zetrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zetrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zetrzijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zetrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zetrzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zetrzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zetrzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zetrzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zetrzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zetrzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zetrzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zetrzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zetrzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zetrzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zetrzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zetrzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zetrzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zetrzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zetrzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zetrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zetrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zetrzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zetrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zetrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zetrzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zetrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zetrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zetrzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zetrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zetrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zetrzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zetrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zetrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by wytrzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. -os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzetrzyty
rzeczownik odczasown.zetrzyci
Rybnik

POL: (1) zetrzeć, np. warzywa na tarce; (2) zetrzeć np. kurz z półki.

 

Jo ci zetrza te placki na tarle, ale musisz se ich sōm piyc.

Zetrzij tyn stołek, bo tata tam we strzwikach na niego wlazowoł.

Zetrzōł żeś tyn stōł, jak żeś skōńczōł jeś?

Podej dalij…