zeżrać

zeżrać (sie) – zeżreć , zjeść (pol.)

bezokolicznikzeżrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zeżera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zeżeresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zeżere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zeżerymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zeżerecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zeżerōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zeżar żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zeżar żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zeżar
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zeżarli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zeżarliście; żeście zeżarli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zeżarli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zeżarła żech; zeżarłach; żech zeżarła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zeżarła żeś; zeżarłaś; żeś zeżarła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zeżarła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zeżarły my; my zeżarły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zeżarłyście; żeście zeżarły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zeżarły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zeżarło żech; żech zeżarło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zeżarło żeś; żeś zeżarło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zeżarło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zeżar
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zeżar
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zeżar
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zeżarli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zeżarli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zeżarli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zeżarła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zeżarła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zeżarła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zeżarły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zeżarły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zeżarły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zeżarło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zeżarło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zeżarło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zeżer
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zeżere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zeżercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zeżerōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zeżar bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zeżar byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zeżar by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zeżarli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zeżarli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zeżarli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zeżarła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zeżarła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zeżarła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zeżarły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zeżarły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zeżarły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zeżarło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zeżarło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zeżarło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zeżar
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zeżar
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zeżar
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zeżarli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zeżarli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zeżarli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zeżarła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zeżarła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zeżarła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zeżarły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zeżarły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zeżarły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zeżarło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zeżarło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zeżarło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzeżarty
rzeczownik odczasown.zeżarci
Rybnik

POL: (1) zeżreć, pożreć przez zwierzę; (2) zjeść (pejoratywnie)

 

Zaś mi wczora lis zeżar dwie kury.

Wiela to tymu psowi dowosz, dyć ôn tego niy zeżere.

Dej pozōr, aż ci kot tego miynsa niy zeżere.

Podej dalij…