żgać

żgać (sie) – kłuć, dźgać (pol.)

bezokolicznikżgać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żgōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.żgosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.żgo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.żgōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.żgocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.żgajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.żgoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.żgoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.żgoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.żgali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.żgaliście; żeście żgali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.żgali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.żgała żech; żgałach; żech żgała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.żgała żeś; żgałaś; żeś żgała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.żgała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..żgały my; my żgały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. żgałyście; żeście żgały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.żgały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.żgało żech; żech żgało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.żgało żeś; żeś żgało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.żgało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech żgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś żgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł żgoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my żgali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście żgali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli żgali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech żgała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś żgała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była żgała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my żgały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście żgały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były żgały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech żgało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś żgało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było żgało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . żgej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech żgo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.żgejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech żgajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. żgoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. żgoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.żgoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.żgali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. żgali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.żgali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.żgała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
żgała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.żgała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. żgały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.żgały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.żgały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. żgało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.żgało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.żgało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych żgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś żgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by żgoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my żgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście żgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by żgali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych żgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś żgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by żgała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my żgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście żgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by żgały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych żgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś żgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by żgało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda żgoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz żgoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie żgoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy żgali; bydymy żgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie żgali; bydziecie żgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm żgali; bydōm żgać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda żgała; byda żgać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz żgała; bydziesz żgać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie żgała; bydzie żgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy żgały; bydymy żgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie żgały; bydziecie żgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm żgały; bydōm żgać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda żgało; byda żgać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz żgało; bydziesz żgać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie żgało; bydzie żgać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyżgany
rzeczownik odczasown.żgani
Rybnik

 

Ôści ze rży fest żgajōm, jak ci za kragel nalezōm.

Dej pozōr, bo tyn ôset żgo.

Kaj tam żgosz tym kijym do tej dziury, jak tam bydōm jaki ôsy, to cie poszczypiōm.

 

 

 

Podej dalij…