zgłobiać

zgłobiać – psocić, broić (pol.)

bezokolicznikzgłobiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zgłobiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zgłobiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zgłobio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zgłobiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zgłobiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zgłobiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zgłobioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zgłobioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zgłobioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zgłobiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zgłobialiście; żeście zgłobiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zgłobiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zgłobiała żech; zgłobiałach; żech zgłobiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zgłobiała żeś; zgłobiałaś; żeś zgłobiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zgłobiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zgłobiały my; my zgłobiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zgłobiałyście; żeście zgłobiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zgłobiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zgłobiało żech; żech zgłobiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zgłobiało żeś; żeś zgłobiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zgłobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zgłobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zgłobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zgłobioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zgłobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zgłobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zgłobiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zgłobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zgłobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zgłobiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zgłobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zgłobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zgłobiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zgłobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zgłobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zgłobiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zgłobiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zgłobio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zgłobiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zgłobiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zgłobioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zgłobioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zgłobioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zgłobiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zgłobiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zgłobiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zgłobiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zgłobiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zgłobiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zgłobiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zgłobiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zgłobiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zgłobiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zgłobiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zgłobiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zgłobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zgłobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zgłobioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zgłobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zgłobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zgłobiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zgłobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zgłobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zgłobiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zgłobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zgłobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zgłobiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zgłobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zgłobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zgłobiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zgłobioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zgłobioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zgłobioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zgłobiali; bydymy zgłobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zgłobiali; bydziecie zgłobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zgłobiali; bydōm zgłobiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zgłobiała; byda zgłobiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zgłobiała; bydziesz zgłobiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zgłobiała; bydzie zgłobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zgłobiały; bydymy zgłobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zgłobiały; bydziecie zgłobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zgłobiały; bydōm zgłobiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zgłobiało; byda zgłobiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zgłobiało; bydziesz zgłobiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zgłobiało; bydzie zgłobiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zgłobiani
Rybnik

 

Podziwej sie na te dzieci, co zaś tam zgłobiajōm, że tam je tak cicho.

 

Podej dalij…