zgodnyć

zgodnyć (sie) – zgadnąć, odgadnąć (pol.)

bezokolicznikzgodnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zgodna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zgodniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zgodnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zgodnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zgodniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zgodnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zgod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zgod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zgod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zgodli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zgodliście; żeście zgodli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zgodli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zgodła żech; zgodłach; żech zgodła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zgodła żeś; zgodłaś; żeś zgodła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zgodła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zgodły my; my zgodły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zgodłyście; żeście zgodły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zgodły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zgodło żech; żech zgodło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zgodło żeś; żeś zgodło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zgodło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zgod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zgod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zgod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zgod
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zgodli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zgodli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zgodła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zgodła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zgodła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zgodły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zgodły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zgodły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zgodło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zgodło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zgodło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zgodnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zgodnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zgodnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zgodnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zgod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zgod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zgod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zgodli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zgodli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zgodli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zgodła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zgodła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zgodła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zgodły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zgodły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zgodły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zgodło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zgodło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zgodło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zgod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zgod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zgod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zgodli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zgodli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zgodli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zgodła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zgodła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zgodła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zgodły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zgodły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zgodły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zgodło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zgodło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zgodło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzgodnyty
rzeczownik odczasown.zgodnyci
Rybnik

 

Zgodnij, kogo żech trefiyła dzisiej w mieście?

Niy zgod żeś.

Kery piyrszy zgodnie, co to je?

 

 

Podej dalij…