zgodzić

zgodzić (sie) – zgodzić się; wyrazić zgodę (pol.)

bezokolicznikzgodzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zgodza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zgodzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zgodzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zgodzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zgodzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zgodzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zgodziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zgodziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zgodziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zgodziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zgodziyliście; żeście zgodziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zgodziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zgodziyła żech; zgodziyłach; żech zgodziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zgodziyła żeś; zgodziyłaś; żeś zgodziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zgodziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zgodziyły my; my zgodziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zgodziyłyście; żeście zgodziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zgodziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zgodziyło żech; żech zgodziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zgodziyło żeś; żeś zgodziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zgodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zgodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zgodziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zgodziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zgodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zgodziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zgodziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zgodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zgodziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zgodziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zgodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zgodziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zgodziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zgodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zgodziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zgoodziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zgōdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zgodzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zgōdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zgodzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zgodziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zgodziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zgodziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zgodziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pogodziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zgodziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zgodziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zgodziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zgodziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zgodziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zgodziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zgodziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zgodziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zgodziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zgodziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zgodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zgodziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zgodziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zgodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zgodziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zgodziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zgodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zgodziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zgodziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zgodziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zgodziyły


tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zgodziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zgodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zgodziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zgodziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzgodzōny
rzeczownik odczasown.zgodzyni
Rybnik

 

Jo sie z tobōm niy zgodza, że to byłolatoś.

Mama sie niy zgodzi, cobych szła na muyka we sobota.

Zgodzisz sie zy mnōm, że to mo tak być?

 

Podej dalij…