zgojić

zgojić (sie) – zgoić(pol.)

bezokolicznikzgojić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zgoja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zgojisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zgoji
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zgojymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zgojicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zgojōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zgojōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zgojōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zgojōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zgojyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zgojyliście; żeście zgojyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zgojyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zgojyła żech; zgojyłach; żech zgojyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zgojyła żeś; zgojyłaś; żeś zgojyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zgojyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zgojyły my; my zgojyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zgojyłyście; żeście zgojyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zgojyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zgojyło żech; żech zgojyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zgojyło żeś; żeś zgojyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zgojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zgojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zgojōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zgojōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zgojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zgojyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zgojyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zgojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zgojyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zgojyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zgojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zgojyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zgojyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zgojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zgojyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zgojyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zgōj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zgoji
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zgōjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zgojōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zgojōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zgojōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zgojōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zgojyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zgojyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zgojyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zgojyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zgojyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zgojyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zgojyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zgojyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zgojyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zgojyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zgojyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zgojyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zgojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zgojōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zgojōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zgojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zgojyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zgojyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zgojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zgojyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zgojyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zgojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zgojyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zgojyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zgojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gojyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zgojyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzgojōny
rzeczownik odczasown.zgojyni
Rybnik

 

SI: Na razie siedza w dōma, aż mi sie noga zgoji.

PL: Na razie siedzę w domu, aż mi się noga zgoi.

 

SI: Niy lotej, aż ci sie te boloki na kolanach zgojōm, co ich zaś niy poôdziyrosz.

PL: Nie biegaj, aż ci się te strupy zgoją, żeby ich znowu nie pozdzierać.

Podej dalij…