zicherka

zicherka – agrafka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…zicherka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…zicherki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zicherce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…zicherka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...zicherkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…zicherce
Wołacz l. poj. Ty…zicherko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…zicherki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…zicherek; zicherkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…zicherkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…zicherki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…zicherkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…zicherkach
Wołacz l. mn. Wy…zicherki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: cz: z-icherka

 

Dyć prziszyj se tyn knefel a niy łaź z bōntkym zicherkōm zapnytym.    (cz: z-icherkōm)

Zapnij se ta nogawica zicherkōm, aż ci zaś do kety niy wlezie.   (cz: z-icherkōm)

Gōmin do majtek trza na zicherce wciōngnyć.   (cz: z-icherce)

 

Podej dalij…