źlynknyć

źlynknyć (sie) – zlęknąć, wystraszyć (pol.)

bezokolicznikżlynknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.żlynkna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.źlynkniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.źlynknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.źlynknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.źlynkniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.źlynknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.źlynknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.źlynknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.źlynknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.źlynkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.źlynkliście; żeście źlynkli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.źlynkli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.źlynkła żech; źlynkłach; żech źlynkła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.źlynkła żeś; źlynkłaś; żeś źlynkła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.źlynkła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..źlynkły my; my źlynkły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. źlynkłyście; żeście źlynkły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.źlynkły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.źlynkło żech; żech źlynkło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.źlynkło żeś; żeś źlynkło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.źlynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech źlynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś źlynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł źlynknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my źlynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście źlynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli źlynkli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech źlynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś źlynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była źlynkła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my źlynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście źlynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były źlynkły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech źlynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś źlynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było źlynkło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . źlynknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech źlynknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.źlynknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech źlynknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. źlynknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. źlynknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.źlynknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.źlynkli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. źlynkli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.źlynkli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.źlynkła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
źlynkła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.źlynkła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. źlynkły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.źlynkły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.źlynkły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. źlynkło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.źlynkło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.źlynkło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych źlynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś źlynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by źlynknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my źlynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście źlynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by źlynkli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych źlynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś źlynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by źlynkła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my źlynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście źlynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by źlynkły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych źlynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś źlynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by źlynkło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyźlynknyty
rzeczownik odczasown.źlynknyci
Rybnik

 

Ale żech sie źlynkła, jak ta byrna strzelyła.

Źlynk żech sie, jak ze zadku na mie coś titło.

Jeszcze roz mie źlynkniesz, to dostaniesz tōm taszkōm bez łep.

Podej dalij…