zmarzować

zmarzować – marznąć (pol.)

bezokolicznikzmarzować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmarzuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmarzujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmarzuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmarzujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmarzujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmarzujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmarzowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmarzowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmarzowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmarzowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmarzowaliście; żeście zmarzowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmarzowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmarzowała żech; zmarzowałach; żech zmarzowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmarzowała żeś; zmarzowałaś; żeś zmarzowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmarzowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmarzowały my; my zmarzowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmarzowałyście; żeście zmarzowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmarzowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmarzowało żech; żech zmarzowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmarzowało żeś; żeś zmarzowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmarzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zmarzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zmarzowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zmarzowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zmarzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zmarzowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zmarzowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zmarzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zmarzowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zmarzowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zmarzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zmarzowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zmarzowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zmarzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zmarzowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zmarzowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmarzuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zmarzuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmarzujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zmarzujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmarzowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmarzowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmarzowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmarzowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmarzowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmarzowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmarzowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmarzowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmarzowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmarzowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmarzowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmarzowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmarzowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmarzowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmarzowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zmarzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zmarzowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zmarzowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmarzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zmarzowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zmarzowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zmarzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zmarzowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zmarzowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zmarzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zmarzowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zmarzowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zmarzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zmarzowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zmarzowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda zmarzowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz zmarzowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie zmarzowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy zmarzowali; bydymy zmarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie zmarzowali; bydziecie zmarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zmarzowali; bydōm zmarzować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda zmarzowała; byda zmarzować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz zmarzowała; bydziesz zmarzować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie zmarzowała; bydzie zmarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy zmarzowały; bydymy zmarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie zmarzowały; bydziecie zmarzować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm zmarzowały; bydōm zmarzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda zmarzowało; byda zmarzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz zmarzowało; bydziesz zmarzować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie zmarzowało; bydzie zmarzować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.zmarzowani
Rybnik

POL: marznać, być ciepłolubnym, mało odpornym na zimno. cz: zmar-zować.

 

SI: Ôn dycko zmarzuje, i we  lipniu,  jak słōńce zōndzie.  (cz: zmar-zuje)

PL: On zawsze marznie, nawet w lipcu, kiedy słońce zajdzie.

 

SI: Jo ida dudōm, bo już sam zmarzuja.    (cz: zmar-zuja)

PL: Ja idę do domu, bo już tutaj marznę.

 

SI: Jo dycko zmarzuja, mie tam nigdy niy ma za ciepło.  (cz: zmar-zuja)

PL: Ja zawsze marznę, mnie tam nigdy nie jest za ciepło.

 

 

Podej dalij…