zmierzić

zmierzić (sie) – zmierzyć (pol.)

bezokolicznikzmierzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.zmierza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.zmierzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.zmierzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.zmierzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.zmierzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.zmierzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.zmierzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.zmierzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.zmierzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.zmierzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.zmierziliście; żeście zmierzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.zmierzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.zmierziła żech; zmierziłach; żech zmierziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.zmierziła żeś; zmierziłaś; żeś zmierziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.zmierziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..zmierziły my; my zmierziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. zmierziłyście; żeście zmierziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.zmierziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.zmierziło żech; żech zmierziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.zmierziło żeś; żeś zmierziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.zmierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech zmierzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś zmierzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł zmierzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my zmierzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście zmierzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli zmierzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech zmierziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś zmierziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była zmierziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my zmierziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście zmierziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były zmierziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech zmierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś zmierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było zmierziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . zmierz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech zmierzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.zmierzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech zmierzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. zmierzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. zmierzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.zmierzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.zmierzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. zmierzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.zmierzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.zmierziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
zmierziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.zmierziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. zmierziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.zmierziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.zmierziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. zmierziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.zmierziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.zmierziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych zmierzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś zmierzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by zmierzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my zmierzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście zmierzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by zmierzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych zmierziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś zmierziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by zmierziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my zmierziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście zmierziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by zmierziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych zmierziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś zmierziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by zmierziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyzmierzōny
rzeczownik odczasown.zmierzyni
Rybnik

 

SI: Zmierzōł żeś, jako to ta szajba potrzebujesz?

PL: Zmierzyłeś, jaką potrzebjesz tę podkładkę pod śrubę?

 

SI: Zmierz, wiela tego kabla potrzebujesz, bo jada do miasta, tōż ci kupia.

PL: Zmierz, ile potrzebujesz tego przewodu, bo jadę do miasta, więc ci kupię.

 

SI: Pōdź, zmierzymy, wiela trza nōm tej siatki na płot.

PL: Chodź, zmierzymy, ile potrzeba nam tej siatki na płot.

 

Podej dalij…